کمرویی

به فرزندتان کمک کنید تا بر کمرویی خود غلبه کند

کمرویی، پاسخ طبیعی کودک در برابر چیزهایی است که از نظر او ترسناک یا گیج‌کننده هستند و اغلب در محیط‌های اجتماعی جد...

ادامه مطلب