مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

فیلم | آریو پورمحبوب | کد:۰۲۷

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است.


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |

مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

فیلم | صبا طاهری | کد:۱۵۵

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است.


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |

مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

فیلم | رایا محمدجانلو | کد:۱۴۵

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است.


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |

مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

فیلم | هانا نیک‌فام | کد:۰۵۹

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است.


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |

مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

فیلم | علی صالحی | کد:۱۰۲

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |

مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

فیلم | ماهان کیهانی‌پور | کد:۱۲۶

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است.


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |

مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

فیلم | عاطفه شهباز | کد:۰۸۶

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |

مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

فیلم | نیلوفر زارعین | کد:۰۶۵

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است.


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |

مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 1 نظر ]

فیلم | ویهان ابراهیمی | کد:۱۴۴

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |

مسابقه آی قصه
[ 28 مارس 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

فیلم | ملیکا عبدالملکی | کد:۰۵۷

این اثر در بخش «فیلم» مسابقه‌ی «من و ویروس» پذیرفته شده است


اگر این اثر را دوست دارید، می‌توانید در پایین همین پست، آن را لایک کنید و یا نظرتان را بنویسید.

برای شرکت در مسابقه این‌جا را بخوانید |

دیگر آثار شرکت‌کننده در مسابقه را این‌جا ببینید |