بلاگ
[ 21 فوریه 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

آی‌قصه کارخانه قصه‌سازی

ماهنامه پیوست: «شهر آی‌قصه»، «هزار قصه» و «آی‌قصه شما». تیم آی‌قصه قصد دارد این استارت‌آپ‌ را به هویت و خاطرات جمعی یک نسل تبدیل کنند.

بلاگخبرها
[ 17 فوریه 2020 توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

قصه برای کودکان ! شنیدن قصه‌ی خوب حق کودکان است

گفت وگوی مدیر روابط عمومی آی قصه با ماهنامه گلپونه