پادکسترادیو آی‌قصهلالایی
[ ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

عشق سال‌های وبا | رادیو آی‌قصه

یک میان‌برنامه از کتاب‌ و موسیقی برای بزرگترها

شب‌بخیر دوستم شب‌بخیر الکا
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

شب به‌ خیر دوستم! شب به‌خیر الکا! – ۵

سفر خیالی به یک مزرعه‌ی پر سر و صدا

شب‌بخیر دوستم شب‌بخیر الکا
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

شب به‌خیر دوستم! شب به‌خیر الکا! – ۴

پادکست لالایی و قصه – قسمت چهارم – موضوع: دریا 🌊
این پادکست یک برنامه رادیویی است که مثل قصه شب و لالایی شب برای کودکان و بچه‌ها با تهیه‌کنندگی آی قصه و نویسندگی و کارگردانی پوریا عالمی و اجرا و گویندگی الکا هدایت ساخته شده است.

شب‌بخیر دوستم شب‌بخیر الکا
[ ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

شب به‌ خیر دوستم! شب به‌خیر الکا! – ۳

پادکست لالایی و قصه – قسمت سوم – موضوع: جنگل
این پادکست یک برنامه رادیویی است که مثل قصه شب و لالایی شب برای کودکان و بچه‌ها با تهیه‌کنندگی آی قصه و نویسندگی و کارگردانی پوریا عالمی و اجرا و گویندگی الکا هدایت ساخته شده است.

رادیو آی‌قصهلالایی
[ ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

لالایی و موسیقی ایتالیا | رادیو آی‌قصه

سفر به دنیای خیال‌انگیز و رنگارنگ دیگر

شب‌بخیر دوستم شب‌بخیر الکا
[ ۲۶ دی ۱۳۹۸ توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

شب به‌ خیر دوستم! شب به‌خیر الکا! – ۲

پادکست لالایی و قصه – قسمت سوم – موضوع: ناراحتی
این پادکست یک برنامه رادیویی است که مثل قصه شب و لالایی شب برای کودکان و بچه‌ها با تهیه‌کنندگی آی قصه و نویسندگی و کارگردانی پوریا عالمی و اجرا و گویندگی الکا هدایت ساخته شده است.

خبرهارادیو آی‌قصه
[ ۲۴ دی ۱۳۹۸ توسط آی‌قصه 0 نظرات ]

گمشده‌ای به نام «لالایی»

مردم ایران نیز با حجم بالایی از ناامیدی روبه‌رو هستند و شاید هم این ناامیدی خودخواسته باشد اما مرور این دست از لالایی‌ها و قصه‌های کشور رنج‌کشیده‌ای مثل افغانستان، به ما تلنگر می‌زند که می‌توان در عین سختی و ناامیدی، باز هم امیدوار بود و امید را به جامعه تزریق کرد.

پادکستشب‌بخیر دوستم شب‌بخیر الکا
[ ۱۹ دی ۱۳۹۸ توسط آی‌قصه 2 نظرات ]

شب بخیر دوستم! شب به‌خیر الکا! – ۱

پادکست لالایی و قصه – قسمت سوم – موضوع: دوستی
این پادکست یک برنامه رادیویی است که مثل قصه شب و لالایی شب برای کودکان و بچه‌ها با تهیه‌کنندگی آی قصه و نویسندگی و کارگردانی پوریا عالمی و اجرا و گویندگی الکا هدایت ساخته شده است.